THÀNH NGỮ TIẾNG ANH

Thành ngữ tiếng Anh rất đa dạng, phong phú. Đây cũng là một chủ đề thú vị mà nhiều bạn tìm hiểu khi học. Sự đa dạng này cũng đồng thời gây khó khăn trong cách hiểu và dịch thành ngữ tiếng Anh cho chính xác. Vì vậy, với trang thông tin này, Anh ngữ Thiên Ân gửi đến bạn các thành ngữ tiếng Anh qua các hình ảnh, video clip kèm giải thích.

Be with you, Reach your target!

Thầy cô sẽ định kỳ cập nhật các thành ngữ tiếng Anh qua hình ảnh và video. Vì số lượng thành ngữ tiếng Anh và việc làm video clip mất nhiều thời gian. Do đó, Anh ngữ Thiên Ân rất hoan nghênh các bạn muốn tham gia thảo luận, đóng góp thành ngữ tiếng Anh cho các bạn khác cùng học. Không chỉ học viên Anh ngữ Thiên Ân mà còn các bạn có nhu cầu tìm hiểu thành ngữ tiếng Anh qua hình ảnh, video clip. Cùng xem qua và học nhé!

Cách xem và học thành ngữ tiếng Anh qua hình ảnh, video clip.

  • Bước 1: trỏ chuột vào hình chứa thông tin câu thành ngữ. Nội dung thành ngữ sẽ hiện ra ở mặt sau hình ảnh.
  • Bước 2: xem video clip đoạn phim/tin tức có chứa thành ngữ tương ứng. Nội dung này sẽ cần thời gian cập nhật, do đó, các bạn hãy chờ nhé. Trong thời gian đó, hãy xem và học nội dung qua hình ảnh trước.

Đóng góp cho nguồn tài liệu về thành ngữ tiếng Anh qua hình ảnh, video clip.

Các bạn có nhu cầu, có thể để lại bình luận bên dưới hoặc gửi email đến địa chỉ lienhe@anhnguthienan.net. Nội dung gửi: thành ngữ kèm nội dung, hình ảnh, video clip (nếu có). Thầy cô sẽ xem qua và sử dụng nếu thông tin phù hợp và cần thiết. Trước khi sử dụng sẽ liên hệ để báo tin cho bạn biết.

Cảm ơn và chúc các bạn học tiếng Anh thật tốt một khi ghé đến Anh ngữ Thiên Ân nhé!

Trong quá trình học thành ngữ tiếng Anh qua hình ảnh, video clip, nếu có vấn đề xảy ra, vui lòng liên hệ Anh ngữ Thiên Ân ngay để được hỗ trợ.

Chúc các bạn học tập tốt!

Học Thành Ngữ Tiếng Anh Qua Phim 

Học Idiom Qua Đoạn Phim
1/16 videos
1
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - The Cost Of Doing Business (phim The Accountant)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - The Cost Of Doing Business (phim The Accountant)
2
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Give Me A Couple Of Pointers (phim Little Men)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Give Me A Couple Of Pointers (phim Little Men)
3
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - More To You Than Meets The Eye (phim Fantastic Beasts and Where to Find Them)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - More To You Than Meets The Eye (phim Fantastic Beasts and Where to Find Them)
4
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Somebody Got The Better Of Us (phim Now You See Me 2)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Somebody Got The Better Of Us (phim Now You See Me 2)
5
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Hold his feet to the fire (phim All The Way)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Hold his feet to the fire (phim All The Way)
6
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - There's a lot more at skate (phim Eye in the sky)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - There's a lot more at skate (phim Eye in the sky)
7
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Swallow Your Pride (Phim The Choice)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Swallow Your Pride (Phim The Choice)
8
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Play With Fire (Phim Misconduct)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Play With Fire (Phim Misconduct)
9
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Stop At Nothing (Phim The Jungle Book)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Stop At Nothing (Phim The Jungle Book)
10
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Pick A Fight (Phim Batman V.Superman)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Pick A Fight (Phim Batman V.Superman)
11
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Take Your Breath Away (Phim 47 Meters Down)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Take Your Breath Away (Phim 47 Meters Down)
12
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - I Lost My Way (Phim 6 Below)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - I Lost My Way (Phim 6 Below)
13
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Get Over Yourself (Phim Tully)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Get Over Yourself (Phim Tully)
14
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Cast A Very Long Shadow (Phim Phantom Thread)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Cast A Very Long Shadow (Phim Phantom Thread)
15
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Brace For Impact (Phim Sully)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Brace For Impact (Phim Sully)
16
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Hold Them Accountable (Phim The Post)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Hold Them Accountable (Phim The Post)
Học Idiom Qua Đoạn Phim
1/20 videos
1
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Same Old, Same Old (Phim Lord Of War)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Same Old, Same Old (Phim Lord Of War)
2
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Even The Playing Field (Phim I, Tonya)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Even The Playing Field (Phim I, Tonya)
3
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Hit The Nail On The Head (Phim Inside Job)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Hit The Nail On The Head (Phim Inside Job)
4
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Hold Down A Job (Phim Ocean's 8)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Hold Down A Job (Phim Ocean's 8)
5
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Burst Someone's Bubble (Phim Night At The Museum)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Burst Someone's Bubble (Phim Night At The Museum)
6
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - A Labor Of Love (Phim That's What I Am)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - A Labor Of Love (Phim That's What I Am)
7
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Be Better Off (Phim The Pianist)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Be Better Off (Phim The Pianist)
8
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Hit The Books (Phim Hellboy)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Hit The Books (Phim Hellboy)
9
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - The World Is Their Oyster (Phim Dead Poets Society)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - The World Is Their Oyster (Phim Dead Poets Society)
10
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Piece Of Cake (Phim Power Rangers)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Piece Of Cake (Phim Power Rangers)
11
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - In A Pickle (Phim Anchorman)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - In A Pickle (Phim Anchorman)
12
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Hit The Road (Phim L.A. Confidential)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Hit The Road (Phim L.A. Confidential)
13
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Put Stock In (Phim Harry Porter)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Put Stock In (Phim Harry Porter)
14
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Out Of The Question (Phim Jurassic Park)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Out Of The Question (Phim Jurassic Park)
15
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Down The Tubes (Phim Life Of The Party)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Down The Tubes (Phim Life Of The Party)
16
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Watch Your Back (Phim Captain America: Civil War)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Watch Your Back (Phim Captain America: Civil War)
17
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - See You On The Other Side (Phim Downsizing)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - See You On The Other Side (Phim Downsizing)
18
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - The Elephant In The Room (Phim The Incredibles)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - The Elephant In The Room (Phim The Incredibles)
19
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Let The Cat Out Of The Bag (Phim My Sister's Keeper)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Let The Cat Out Of The Bag (Phim My Sister's Keeper)
20
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - In Deep Water (Phim Gringo)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - In Deep Water (Phim Gringo)
Học Idiom Qua Đoạn Phim
1/20 videos
1
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - See Eye To Eye (Phim Super 8)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - See Eye To Eye (Phim Super 8)
2
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Draw The Line (Phim The Perfect Game)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Draw The Line (Phim The Perfect Game)
3
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Give Him A Break (Phim The Stray)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Give Him A Break (Phim The Stray)
4
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Ring A Bell (Phim Shrek 3)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Ring A Bell (Phim Shrek 3)
5
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Speak Of The Devil (Phim Easy A)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Speak Of The Devil (Phim Easy A)
6
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Wait For Backup (Phim Wind River)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Wait For Backup (Phim Wind River)
7
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Blast From The Past (Phim Father Figures)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Blast From The Past (Phim Father Figures)
8
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Don't Jinx Me (Phim Brad's Status)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Don't Jinx Me (Phim Brad's Status)
9
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - We're Broke (Phim All Saints)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - We're Broke (Phim All Saints)
10
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Fire Burning In Our Bellies (Phim The Glass Castle)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Fire Burning In Our Bellies (Phim The Glass Castle)
11
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Where Do You See Yourself? (Phim Patti Cake$)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Where Do You See Yourself? (Phim Patti Cake$)
12
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - You Got This? (Phim Megan Leavey)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - You Got This? (Phim Megan Leavey)
13
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - You Will Soon Pay (Phim Pirates Of The Caribbean)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - You Will Soon Pay (Phim Pirates Of The Caribbean)
14
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Go Undercover (Phim Baywatch)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Go Undercover (Phim Baywatch)
15
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - It's Shady (Phim The Imperfections)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - It's Shady (Phim The Imperfections)
16
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Time Flies When You're Having Fun
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Time Flies When You're Having Fun
17
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Jack Up Our Price (phim Guardians Of The Galaxy Vol.2)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Jack Up Our Price (phim Guardians Of The Galaxy Vol.2)
18
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Gifted (phim The Gifted)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Gifted (phim The Gifted)
19
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Practice Run (phim Going In Style)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Practice Run (phim Going In Style)
20
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Let's Roll (phim The Fate Of The Furious)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Let's Roll (phim The Fate Of The Furious)
Học Idiom Qua Đoạn Phim
1/20 videos
1
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Fishing Around (phim The Book Of Love)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Fishing Around (phim The Book Of Love)
2
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Power Nap (phim The Boss Baby - Nhóc Trùm)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Power Nap (phim The Boss Baby - Nhóc Trùm)
3
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Fit In (phim The Emoji Movie - Đội quân cảm xúc)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Fit In (phim The Emoji Movie - Đội quân cảm xúc)
4
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - So Long (phim The Secret Life Of Pets)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - So Long (phim The Secret Life Of Pets)
5
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Clean Slate (phim The Peanuts Movie)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Clean Slate (phim The Peanuts Movie)
6
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - What These Newcomers' Are (phim The Wild Life: Lạc trên hoang đảo)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - What These Newcomers' Are (phim The Wild Life: Lạc trên hoang đảo)
7
8
9
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - I am really freaking out (phim Smurfs: The lost village)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - I am really freaking out (phim Smurfs: The lost village)
10
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Set things right (phim Spark: A Space Tail)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Set things right (phim Spark: A Space Tail)
11
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Call It A Day (Tangled)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Call It A Day (Tangled)
12
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - A Dime A Dozen (Toy Story 3)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - A Dime A Dozen (Toy Story 3)
13
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Party Foul (The Angry Birds)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Party Foul (The Angry Birds)
14
[Chuyên mục] - Come To Your Senses (Rock Dog) - Học Thành Ngữ Qua Phim Cùng Anh Ngữ Thiên Ân
[Chuyên mục] - Come To Your Senses (Rock Dog) - Học Thành Ngữ Qua Phim Cùng Anh Ngữ Thiên Ân
15
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Justice Is About To Be Served (Kungfu Panda 3)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Justice Is About To Be Served (Kungfu Panda 3)
16
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Put one's foot down (Inside out)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Put one's foot down (Inside out)
17
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Knock Socks Off (Gặp Gỡ Gia Đình Robinsons)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Knock Socks Off (Gặp Gỡ Gia Đình Robinsons)
18
[HỌC IDIOM QUA PHIM] -  Keep Your Chin Up (Chú chuột siêu quậy 2 - Stuart Little 2)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Keep Your Chin Up (Chú chuột siêu quậy 2 - Stuart Little 2)
19
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Turn Back The Clock (Vương Quốc Xe Hơi 3 - CAR 3) - Học Thành Ngữ Qua Phim
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Turn Back The Clock (Vương Quốc Xe Hơi 3 - CAR 3) - Học Thành Ngữ Qua Phim
20
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Feast Your Eyes (Công Chúa Tóc Xù - Brave)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Feast Your Eyes (Công Chúa Tóc Xù - Brave)
Học Idiom Qua Đoạn Phim
1/7 videos
1
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Hit The Light (Nhóm Trùm - Boss Baby)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Hit The Light (Nhóm Trùm - Boss Baby)
2
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Bump Into (Finding Nemo)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Bump Into (Finding Nemo)
3
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Things Are Looking Up (Home Alone 3)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Things Are Looking Up (Home Alone 3)
4
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Thick-Skinned (The Lion King)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Thick-Skinned (The Lion King)
5
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - A Pain In The Neck (Garfield 2)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - A Pain In The Neck (Garfield 2)
6
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Speak With A Forked Tongue (Prison Break)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Speak With A Forked Tongue (Prison Break)
7
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Let Bygones Be Bygones (The Social Network)
[HỌC IDIOM QUA PHIM] - Let Bygones Be Bygones (The Social Network)

Học Thành Ngữ Tiếng Anh Qua Hình Ảnh 

Xem Thêm
Be With You - Reach Your Target!

Các khóa học